سر خط خبرها :

 

ردیف نام و نام خانوادگی شماره ثبت کد ملی مسئولیت تصویر کارت خبرنگاری
۱ حسین حکیمی ۸۳۵۲۳ ۲۶۵۰۰۴۵۶۲۰ عکاس و خبرنگار
۲ بنیامین محمد محرم زاده ۸۳۵۲۳ ۲۵۸۰۳۵۲۰۵۸ عکاس و خبرنگار
۳ سعید مجردی ۸۳۵۲۳ ۲۶۳۱۶۶۲۲۶۱ عکاس و خبرنگار
۴ علی فرح بخش ۸۳۵۲۳ ۲۶۲۰۵۲۵۰۰۴ عکاس و خبرنگار
۵ افشین انگشافی ۸۳۵۲۳ ۲۶۲۰۴۰۱۷۹۸ عکاس و خبرنگار
۶ نادر قاسمی ۸۳۵۲۳ ۲۶۲۰۰۸۱۱۷۳ عکاس و خبرنگار
۷ لیدا شرقی ۸۳۵۲۳ ۲۷۳۰۰۴۷۰۲۶ عکاس و خبرنگار
۸ علیرضا خوش اخلاق ۸۳۵۲۳ ۲۶۵۹۵۷۳۰۳۴ عکاس و خبرنگار
۹ مریم احمدی ۸۳۵۲۳ ۲۶۵۹۵۷۳۰۳۴ عکاس و خبرنگار
۱۰ سیده آسیه هاشمی طولارود ۸۳۵۲۳ ۲۶۳۰۸۳۷۷۸۵ عکاس و خبرنگار
۱۱ حدیثه روشن ۸۳۵۲۳ ۵۱۶۰۱۰۱۴۲۱ عکاس و خبرنگار
۱۲ فاطمه اسلام دوست ۸۳۵۲۳ ۲۵۹۳۴۶۶۰۵۷ عکاس و خبرنگار
۱۳ کامران مردوانی ریک ۸۳۵۲۳ ۲۶۳۰۸۳۹۸۶۹ عکاس و خبرنگار
۱۴ سونیا تقوایی صیقلانی ۸۳۵۲۳ ۲۵۸۱۳۱۵۴۲۳ عکاس و خبرنگار
۱۵ فرهاد گنجی لیسار ۸۳۵۲۳ ۰۴۵۰۳۳۶۴۰۹ عکاس و خبرنگار
۱۶ پونه آذری ۸۳۵۲۳ ۰۴۵۰۳۳۶۴۰۹ عکاس و خبرنگار

تمام حقوق این سایت متعلق به پایگاه خبری و اطلاع رسانی وارنا می باشد . طراحی و توسعه: گونش وب