وی با بیان اینکه مهمترین اولویت دولت توجه دقیق به مسائل اقتصادی، ایجاد رونق اقتصادی، حمایت از سرمایه گذاری و تولید در جهت افزایش فرصت‌های شغلی است، تصریح کرد: کم کاری و اهمال در این خصوص از سوی مدیران شهرستان پذیرفته نیست.

نماینده عالی دولت در مرکز استان، با اشاره به شرایط داخلی و بین‌المللی و تحرکات مخاصمه آمیز غرب که در ادامه زنجیره‌ای از توطئه‌های سلطه جهانی بر علیه ملت بزرگ ایران اینک وارد عرصه اقتصادی شده است، خاطرنشان کرد: در چنین شرایطی که درگیر جنگ اقتصادی با دشمن هستیم، رمز موفقیت ما ایجاد فضای امن اقتصادی در کشور است که به تبع آن می توانیم از طریق حمایت از تولید و سرمایه گذاری و بهره مندی از تسهیلات اشتغالزایی دولت فضای خوبی برای اشتغال جوانان فراهم کنیم.

مومنی زاده با تاکید بر اینکه در شرایط امروز جامعه و فضای بین الملل، اولویت در کشور، رفع مسائل اقتصادی و توسعه اشتغال برای کمک به معیشت مردم است، تصریح کرد: هرگونه سهل انگاری در راه تامین منافع مردم گناهی نابخشودنی است.

وی اضافه کرد: آسیب شناسی و پیگیری جدی برای رفع موانع و مشکلات تولید و اشتغال در شهرستان و تسریع و تسهیل جهت جذب هرچه بیش‌تر تسهیلات اشتغالزا برای کارآفرینان، می تواند کمک موثری به روند توسعه اشتغال در شهرستان داشته باشد.

فرماندار شهرستان رشت با اشاره به نقش مهم بانک‌ها در پرداخت تسهیلات، تصریح کرد: عملکرد بانک ها بویژه بانک کشاورزی در ارائه تسهیلات اشتغالزایی در شهرستان راضی کننده نیست و باید این روند شتاب بیش‌تری بیش‌تری به خود بگیرد.

میرشمس مومنی زاده در پایان تاکید کرد: ضرورت دارد کلیه دستگاه های ذیربط در شهرستان فعال‌تر عمل کرده و جلسات کارگروه ها مستمر و منظم برگزار گردد تا بتوانیم با همکاری و تعامل، شاهد تحول خوبی در این زمینه باشیم.