به گزارش پایگاه خبری وارنا :  سرپرست معاونت امور عمرانی استانداری گیلان با اشاره به مشکلات در حوزه پسماند در استان گفت: اقدامات فرهنگی در کنترل تولید زباله و تبدیل آن انجام نشده و باید جدی گرفته شود.

اکبری مقدم عصر یکشنبه در جلسه ستاد پسماند شهرستان رشت در فرمانداری با بیان اینکه درخواست حل مشکل پسماند و زباله را تنها از شهرداری ها نکنیم، افزود: یکی از وظایف اساسی شهرداری فرهنگ سازی است بنابراین با فرهنگ سازی در کنترل تولید زباله می تواند نقش آفرینی کند.

وی با تاکید بر ضرورت فرهنگ سازی در حوزه کنترل تفکیک زباله خاطر نشان کرد: ضروریست تا این فرهنگ سازی از سوی شهرداری ها در مدارس به صورت ویژه انجام شود.
سرپرست معاونت امور عمرانی استانداری گیلان اظهار داشت: تولید زباله در شهرستان رشت با توجه به رشد جمعیت هماهنگی ندارد به طوری که تولید زباله افزایش یافته است.

وی با اشاره به مشکل سراوان رشت (محل دفن زباله) اضافه کرد: در هفته های آینده به صورت ویژه در این بخش ورود خواهم داشت و هر دو هفته یک بار، به همراه همکارانم و کمک دستگاه های اجرایی مربوطه در این منطقه حضور می یابم.

مقدم بیان داشت: موضوع کنترل شیرابه سراوان رشت در سال ۹۲ در شهرداری رشت رقم خورد، اکنون به سال ۹۷ رسیده ایم و هنور در فاز اول هستیم که نشانگر عملکردهای ضعیف ما در این بخش است.

مدیرکل بازرسی استان گیلان نیز در این جلسه در سخنانی با اشاره به مشکلات پسماند بیان داشت: گیلان به سه دستگاه زباله سوز نیازمند است بنابراین حضور سرمایه گذار در این حوزه مهم و اهمیت دارد.

مسرور با بیان اینکه از بحث پسماند در استان گیلان دچار ناامیدی شدم، اظهار داشت: معضلی مانند سراوان را در غرب استان گیلان نیز داریم؛ معضلی که ما را تهدید می کند و این علت یأس من است.

وی با بیان این که اراده قوی برای حل معضل پسماند نیست، خاطر نشان کرد: اعتبارات پسماند و هزینه کرد آن بایستی متمرکز باشد.
مدیرکل بازرسی استان گیلان در ادامه سخنانش با اشاره به مشکل سراوان رشت محل دفن زباله تصریح کرد: بایستی به فکر رفع مشکل همیشگی در این منطقه باشیم؛ گام ها برای رفع این مشکل کند و لرزان است.

وی بیان داشت: هیاتی را با حضور نماینده فرماندار به سراوان رشت اعزام می کنیم تا چرایی تعلل در برخی موارد ارائه شده بررسی شود.
شهرستان رشت با شش بخش ، ۲۹۳ روستا و ۱۸ دهستان، دارای ۹۳۰ هزار نفر جمعیت است که ۶۰ درصد آنها شهری و ۴۰ درصد روستایی هستند.