با پیگیری محمدصادق حسنی ،دستور موافقت آغاز عملیات چهاربانده شدن محور ارتباطی سراوان-سنگر و کوچصفهان-لشت نشا به زیباکنار محقق شد.

به گزارش پایگاه خبری وارنا :  با پیگیری های نماینده لیست امید شهرستان رشت  در مجلس شورای اسلامی، دستور  موافقت آغاز عملیات چهاربانده شدن محور ارتباطی سراوان-سنگر- کوچصفهان-لشت نشا به زیباکنار توسط شرکت زیرساخت و توسعه حمل و نقل کشور صادر شد.

این مسیرها که بسیار پر تردد بوده و در حال حاضر بدلیل دو بانده بودن جاده مشکلات و تصادفات متعددی در آنجا رخ داده یکی از خواسته های دیرینه مردم شهرستان رشت و بخصوص سنگر و کوچصفهان و لشت نشا بوده است که با پیگیری جدی و مطالبه مردم از نماینده اصلاح طلب شهرستان رشت و پیگیری های وی از طریق وازرت راه و شهرسازی دستور موافقت آن محقق گردید که عملیات اجرایی آن باید پس از تعیین پیمانکار توسط اداره کل راه و شهرسازی گیلان محقق شود.