مدیر کل هواشناسی گیلان گفت: فعالیت سامانه هوای سرد و بارشی که از اواخر پنجشنبه در گیلان مستقر شده است تا اواسط هفته ادامه خواهد داشت.

به گزارش پایگاه خبری وارنا :  محمد دادرس، مدیر کل هواشناسی گیلان گفت: فعالیت سامانه هوای سرد و بارشی که از اواخر پنجشنبه در گیلان مستقر شده است تا اواسط هفته ادامه خواهد داشت.

دادرس در ادامه افزود: فعالیت این سامانه هوا فردا موقتا ضعیف می شود اما از دوشنبه تقویت خواهد شد.