مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان گیلان منصوب شد

طی حکمی از سوی معاون وزیر و رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور، محمد حسینی خشک اسطلخی به سمت مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان گیلان منصوب شد.

 

 به گزارش پایگاه خبری و اطلاع رسانی وارنا ؛ دکتر سلیمان پاک سرشت، طی حکمی محمد حسینی خشک اسطلخی را به سمت مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان گیلان منصوب کرد.

براساس این  گزارش در این حکم آمده است:

سلام علیکم؛

نظر به تعهد، تخصص و تجارب ارزشمند جنابعالی، به موجب این حکم به عنوان  “مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان گیلان” منصوب می شوید تا از طریق تعامل، همدلی و بهره­ مندی از توانمندی های نیروی انسانی آن اداره کل و مراکز تابعه و هم چنین ارتباط موثر با معاونین سازمان، مدیران ستادی و استانی، مسئولان دولتی، بخش های عمومی و خصوصی در راستای دستیابی به رسالت، مأموریتها و اهداف سازمان، اولویت های زیر را در دستور کار قرار دهید.

– برنامه  ریزی جهت اجرای تکالیف قانونی هم چون سیاست های اقتصاد مقاومتی، سیاست های کلی اشتغال، ابلاغ مقام معظم رهبری، برنامه ششم توسعه، برنامه اصلاح نظام اداری، برنامه های اعلامی از سوی وزارتخانه متبوع و عملیاتی نمودن راهبردها و سیاست های دولت محترم تدبیر و امید در راستای تحقق الزامات توسعه اشتغال .

– برنامه ریزی آموزشی بر مبنای نیازسنجی حاصل از تعاملات بین دستگاهی، سند آمایش سرزمین، عوامل موثر در توسعه اقتصادی، اجتماعی ذیل هماهنگی لازم با فرمانداران شهرستان های تابعه استان و استاندار محترم در راستای ارتقای کیفی و تنوع بخشی آموزش های فنی و حرفه ای.

– استقرارعدالت آموزشی از طریق افزایش دسترسی اقشارآسیب پذیر و آسیب دیدگان اجتماعی به فرصت های  مهارت آموزی ازطریق هماهنگی و همکاری دوسویه با دستگاه های ذیربط.

–  برنامه ریزی درجهت ایجاد و توسعه رشته های جدید متناسب با نیازهای استان و گسترش دوره های آموزش فنی و حرفه ای  با اولویت فناوری های جدید و افزایش تنوع و سطح دسترسی به این نوع آموزش ها.

–  برنامه ریزی برای ایجاد ارتباط آموزش های فنی و حرفه ای با بسته های اشتغال فراگیر و روستایی و توانمندسازی نیروی کار درجهت صیانت از اشتغال و بهره وری (طرح مهارت آموزی در محیط کار واقعی، طرح کارورزی)

–  بهره گیری مؤثر از ظرفیت همکاران و مربیان محترم در راستای پیاده سازی مدیریت مشارکتی و افزایش رضایتمندی شغلی.

-برنامه ریزی جهت ارتقای توان نظام مهارت آموزی از طریق تعامل سودمند بین دستگاهی و بسترسازی و ترغیب ورود بخش خصوصی به حوزه آموزش های فنی وحرفه ای متناسب با نیازمندی های محلی ومنطقه ای و اقتضای بازار کار

– استقرار نظام تصمیم گیری مبتنی بر شواهد، جلب مشارکت نیروهای خدوم وکارشناس در آن استان با رویکرد شایسته سالاری وشایسته گزینی.

– تحقق عدالت توزیعی و رویه ای وتدوین راهکارهای مدیریت مشارکتی و افزایش رضایتمندی شغلی همکاران و شناسایی و رفع دغدغه های آنان نیازسنجی وبرنامه ریزی جهت توانمندسازی وارتقاء سطح مهارت شغلی و حرفه ای نیروی انسانی بالاخص مربیان آموزش فنی و حرفه ای تحت سرپرستی بر اساس مأموریت های محوله.

– آموزش نیروی انسانی متخصص، ماهر وکارآمد متناسب با نیازهای بازار کار(فعلی وآتی) وارتقاء توان کارآفرینی با مسئولیت نظام آموزش فنی و حرفه ای وتوام کردن آموزش و مهارت و جلب همکاری بنگاه های اقتصادی جهت استفاده از ظرفیت آنها.

– ارتقا کیفی و اصلاح نظام ارزیابی عملکرد در تمام حوزه های تحت سرپرستی و استفاده از نتایج حاصل از آن در جهت اصلاح امور و بهبود مستمر.

– ارتقای کیفیت آموزش فنی و حرفه ای و مهارتی مبتنی بر چهارچوب صلاحیت حرفه ای ملی وکاهش فاصله میان سطح شایستگی های مورد نیاز فعلی و آتی بازارکار.

– افزایش نقش آموزش فنی و حرفه ای و مهارتی در توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.

-دفاع موثر از مصالح آن اداره کل در تمامی مراجع قضایی و تهیه و تدوین شناسنامه کامل اموال منقول و غیرمنقول.

انتظار می رود گزارش اقدامات انجام شده در هر یک از محورهای فوق به صورت دوره ای تهیه و ارسال گردد.

امید آنکه با توکل به ایزد منان درانجام وظایف محوله موفق و منصور باشید.