به گزارش پایگاه خبری و اطلاع رسانی وارنا ؛  اتومبیل جلوی پای دخترک توقف کرد. و مرد در حالیکه سرتاپای دختر را برانداز می کرد گفت بفرمایید ! دختر نگاهی به داخل اتومبیل انداخت گفت :مجردی یا متاهل ؟ مرد لبخندی زد و گفت زن دارم ولی امشب مجردم

اتومبیل به آرامی در خیابان پیش می رفت ومرد طبق عادت همیشگی نگاهش به کنارخیابان در جستجوی زنانی بود که منتظر مشتری بودند . توی تاریکی شب قرمزی پالتو و بوت دختر جوانی که کنار خیابان بود توجه اش را جلب کرد.

 اتومبیل جلوی پای دخترک توقف کرد. و مرد در حالیکه سرتاپای دختر را برانداز می کرد گفت بفرمایید ! دختر نگاهی به داخل اتومبیل انداخت گفت :مجردی یا متاهل ؟ مرد لبخندی زد و گفت زن دارم ولی امشب مجردم . دختر بدون اینکه حرفی درمورد پول بزند سوار شد و مرد هم سر خوش از شکار امشبش راهی خانه شد . همه چیز مثل همیشه بود مثل همه شبهایی که در نبود همسرش میزبان زنهای خیابانی می شد . اما اینبار … جسد زن جوان درخاک سفید که پیدا شد ، چند روز بعد میلاد روبروی کارآگاهان نشست و در توصیف حوادث  آن شب اظهارداشت :همسرم طبق معمول به خانه مادرش رفته بود من نیز مقتول را که درشب مورد نظر بوت و پالتو قرمز پوشیده و کنار خیابان به انتظار مشتری ایستاده بود سوار کردم .به همراه مقتول به خانه رفتیم من حشیش مصرف کردم و سپس مقتول به من شیشه داد .چند ساعتی را با هم بودیم و بعد من برای استراحت به مبل روبروی تلویزیون تکیه داده و که متوجه شدم مقتول به تصور اینکه من خواب هستم از داخل کیفش رشته طنابی درآورد وبه سمت من آمد .من که از تلویزیون روبروی خود به راحتی می توانستم پشت سر و حرکات وی را ببینم همینکه به سراغم آمد طناب را از گردن خودم درآوردم و به گردن خودش انداختم و اورا به شدت موردضرب و شتم قرار دادم .مقتول قصد داشت از خانه بیرون برود و فرار کند که من به سمتش رفتم و طناب را کشیدم و او به زمین افتاد .بعد از چند دقیقه متوجه شدم وی در اثر کشیدن طناب خفه شده است . پس از آن جسد مقتول را با آسانسور به پارکینگ منتقل کردم، جسد را در صندوق عقب ماشین قرار دادم و نهایتا به خیابان اتحاد بردم. جسد را از ماشین خارج و بر روی زمین قرار دادم. متهم فرزند خانواده ای نابسامان است و والدینش از یکدیگر جدا شده اند .طبق گفته های متهم وی در هجده سالگی از طریق دوستی با زن بیوه ای که در آرایشگاه مادرش کار می کرده است برای اولین رابطه جنسی را تجربه می کند اما با آگاهی مادرش این ارتباط به پایان می رسد . ترک تحصیل می کند ،به سربازی نمی رود و پس از تجربه شکست عاطفی و عدم موفقیت در ازدواج با دختر خاله اش با همسرش ازدواج می کند . از لحاظ اعتقادی در خانواده ای نه چندان معتقد بزرگ شده و از همان کودکی شاهد اعتیاد و مصرف مشروبات الکلی توسط پدرش می باشد . ارتباط عاطفی چندانی با پدر و بردرانش که در حال حاضر در خارج از کشور ساکن هستند نداشته و وابستگی عاطفی شدیدی به همسرش دارد. متهم اظهار می دارد که همواره در مورد روابط زناشویی با همسرش مشکل داشته است .از مشکلات بارداری گرفته تا تولد فرزند و پس از آن رفت و آمد مکرر و طولانی همسر به خانه مادرش به بهانه پرستاری از وی متهم را متوجه برقراری ارتباط با زنان خیابانی می کند و در نهایت این رشت ه خیانتها به اتفاق ناگوار مذکور می انجامد .با توجه به اطلاعات به دست آمده از آگاهی، مقتول سابقه دستگیری به جرم  اعتیاد و فروش مواد مخدر  ،سرقت و تن فروشی را دارد .در پی تماس با خانواده متوفی خواهرانش به آگاهی مراجعه و اظهار داشتند مدت 16 سال است که وی از خانواده طرد شده و آنها نیز تمایلی به اطلاع همسرانشان از وضعیت خواهر خود ندارند .به همین دلیل به همراه یک سرباز جسد را تحویل گرفته و پس از خرید قبر جسد مقتوله را به بهشت زهرا تحویل دادند .نظریه کارشناسنیاز جنسی، بخش جدایی ناپذیر ماهیت زیستی، روانی و اجتماعی آدمی را تشکیل می دهد و روشن است که کیفیت ارضای این نیاز نقش بسیار مهمی در سلامت و بهداشت روانی فرد و جامعه دارد. بر اساس آموزه های دینی، اگر این نیاز به صورت شرعی و معقول )ازدواج و در زمان مناسب ارضا شود، باعث آرامش خاطر، رشد شخصیت و نیز استمرار حیات بشر می شود، و اگر امکان ارضای صحیح آن فراهم نیاید به صورت انحرافات جنسی و بی بند و باری های اخلاقی نمودار خواهد شد. روانشناسان علت بروز روسپیگری را علل روانی از جمله گرایش به تنوع طلبی و ضعف هویت اخلاقی می دانند و همچنین اختلال در هویت در آن دخالت دارد و در برخی از افراد این گروه، اختلالات شخصیتی به ویژه اختلال شخصیت ضد اجتماعی و مرزی نمود بیشتری دارد. از نظر جامعه شناسان و مددکاران اجتماعی، علت فحشا صرفاً به پدیده های روانی محدود نمی شود؛ بلکه علت بروز این پدیده را به فقر و گرسنگی، چگونگی تعلیم و تربیت فرد در خانواده، بیکاری، نوسان شرایط اقتصادی، مهاجرت و شهرگرایی، بی سوادی و ناآگاهی، اعتیاد به مواد مخدر، طلاق و کشمکش خانواده و انحراف والدین نسبت می دهند. به دلیل محدودیتهای مالی و اقتصادی ممکن است برخی زنان به نشانه مقاومت و یا پاسخ به فقر، به فحشا روی آورند.

شاید فحشا تنها راهی باشد که بیشتر زنان فاقد حامی (شوهر، پدر یا برادر) را قادر به ادامه حیات می سازد . اکثر این زنان، فاقد تحصیلات و مهارتهایی هستند که بتوانند موفقیت آنها را در دستیابی به شغل مناسب تضمین کند.بیشتر آنها یا بی سوادند و یا تحصیلات بسیار اندکی دارند. مهارت کم، تحصیلات اندک، نداشتن حامی که آنها را از حیث اقتصادی و امنیتی محافظت نماید و همچنین امکانات محدود برای اشتغال، اثر منفی روی زنان جوان دارد و وجود همین شرایط منفی، احتمال سوق یافتن آنها را به سمت انحرافاتی از قبیل فحشا و مصرف مواد افزایش می دهد . با نگاهی مددکارانه به آسیب های اجتماعی قرن بیست و یکم که دیدگاه های مرکب از علم جامعه شناسی و روانشناسی است متوجه می شویم که توسعه زندگی شهری، گسترش بی رویه مهاجرت از روستا به شهرهای بزرگ، افزایش حاشیه نشینی، بیکاری، فراوانی مشکلات اقتصادی- اجتماعی و جوان بودن درصد بالایی از افراد جامعه ایران باعث افزایش کمی و کیفی آسیب های اجتماعی شده و زمینه مناسبی برای ابتلاء به انواع آسیب ها مخصوصاً برای قشرهای نوجوان و جوان فراهم گردیده است که از جمله این آسیب ها می توان به پدیده فحشا و روسپیگری اشاره کرد…..در مورد مقتوله نیز طرد شدن از سوی خانواده وی را به فضای آسیب زای خارج از خانه و اعتیاد به مواد مخدر کشانده است . که در نهایت فرد را برای تامین هزینه زندگی و همچنین تهیه مواد مخدر به خرید و فروش مواد ،سرقت ،و تن فروشی سوق داده است .مطالعه درباره مشتریان زنان روسپی، بسیار دشوارتر از پژوهش درباره زنان روسپی است. مشتریان آنها به لحاظ حقوقی، خانوادگی و حیثیت اجتماعی با تهدیدهایی مواجه اند که آنان را ناشناخته و پنهان می سازد . از این رو مطالعه و شناخت این مردان اغلب با توجه به اظهارات زنان روسپی صورت می گیرد و آمار و تعریف درست و دقیقی از آنان وجود ندارد . مشتریان طیف های مختلفی را شامل می شوند و گاه از آنان به حلقه اصلی ناهنجاری های اجتماعی و عامل ظهور زنان خیابانی تعبیر می شود. اگر چه طبقه بندی ذیل شاید جامع و کامل نباشد، اما تصویری کلی از این مشتریان ارائه می کند. البته شاید ویژگی کلی این مردان عدم تعهد و نوعی بی قیدی باشد.مردان خیابانی ، پدیده زنان خیابانی را شکل می دهند. فحشاء از جمله آسیب های اجتماعی است که جامعه ما را نیز تهدید می کند ولی آن چه بیش از پیش در این چارچوب مورد بررسی قرار گرفته ، بحث زنان خیابانی است . حال آن که برخی از جامعه شناسان معتقدند پدیده مردان خیابانی در مبحث آسیب های اجتماعی اهمیت بیشتری دارد چرا که زمینه ساز شکل گیری پدیده ای به نام زنان خیابانی می شوند.مردان خیابانی کسانی هستند که به ارزش های اجتماعی پایبندی ندارند و تعهدی نسبت به زندگی و خانواده خود احساس نمی کنند این افراد در مشاغل و جایگاههای اجتماعی مختلفی به چشم می خورند ، آمار مردان خیابانی دو برابر زنان خیابانی هستند در واقع بیش از 70 در صد موارد مردان در رواج فساد و فحشاء مسبب هستند . متاسفانه معضل فحشاء همواره پدیده زنان خیابانی را یادآوری می کند در حالی که پدیده مردان خیابانی مهمتر بوده و خود زمینه ساز معضلی به نام زن خیابانی است. عدم پای بندی به اصول و ارزش های اخلاقی : این افراد به دلیل توانایی مالی وامکانات در دسترس به سمت فحشاء می روند . این امر در مردانی که سنین بالاتری دارند بیشتر مشاهده می شود. اساسا سن بروز رفتارهای خطرناک جنسی در بین مردان بین 27 تا 50سال است.چون تمکن مالی و امکانات در دسترس نزد این گروه بیشتر ازجوانان سنین پایین است . در حال حاضر تعداد مردان خیابانی بیشتر از زنان خیابانی است ولی آنان در لایه های مختلف اجتماعی و مشاغل مختلف پنهان هستند .

در پایان تولستوی می گوید : در روح هر فرد مجرم بارقه ای از نور الهی وجود دارد که ممکن است او را به راه راست هدایت کند به همین خاطر اصلاح مجرمان به شیو ه ای که در جریان عادی زندگی اجتماعی قرار گیرند نیز دارای اهمیت است.درمان بیماری های اجتماعی بسیار مهم است چون این بیماری ها حالت مسری داشته و به سرعت در جامعه تسری می یابند و در زمان کوتاهی درصد زیادی از جامعه را آلوده می سازد و مهم تر از آن پیش گیری از این گونه بیماری ها می باشد، مسلما هزینه ای که برای پیش گیری مورد استفاده قرار می گیرد بسیار کمتر از هزینه های درمان خواهد بود.

نویسند: سروان سمانه مهربانی

فرماندهی انتظامی تهران بزرگ، معاونت اجتماعی، اداره مشاوره و مددکاری