اجرای برنامه زنده رادیو جوان با همکاری شورای اسلامی شهر و شهرداری لاهیجان: