به گزارش پایگاه خبری و اطلاع رسانی وارنا :  سخنگوی شورای شهر رودسر از انتخاب شهردار این شهر در روز چهارشنبه هفته جاری خبر داد. 

سعید فرج پور گفت: گفتگوهای شورا حاکی از این بوده است که احتمالا سه گزینه از گزینه های تعرفه شده جهت احراز پست شهرداری بالاتر از سایر گزینه ها قرار خواهند گرفت.

سخنگوی شورای شهر رودسر ضمن پوزش از شهروندان بابت وضعیت به وجود آمده در راس هرم مدیریت شهری به واسطه استعفای شهردار پیشین افزود شورای شهر متعهد است تا بهترین و توانمند ترین گزینه را از میان افراد تعرفه شده که اغلب محترم اند و واجد آگاهی در حوزه مدیریت شهری انتخاب و در راس هرم مدیریت شهری شهر رودسر بگمارد.