علی دارابی معاون امور استان های سازمان صدا و سیما، طی حکمی محمد باقر باقر زاده را به عنوان سرپرست صدا و سیمای گیلان منصوب کرد.

به گزارش پایگاه خبری وارنا :  در ادامه روند اجرایی شدن قانون منع به کار گیری بازنشستگان، سرپرست صدا و سیمای مرکز گیلان منصوب شد.

بر این اساس علی دارابی معاون امور استان های سازمان صدا و سیما، طی حکمی محمد باقر باقر زاده را به عنوان سرپرست صدا و سیمای گیلان منصوب کرد.

پیش از این ظهیری این مسئولیت را بر عهده داشت.

شایان ذکر است رضا رحیمی مدیرکل صدا و سیمای کرمانشاه نیز جای خود را به سرپرست جدید داد و فردین امیری جانشین وی شد.