به گزارش پایگاه خبری و اطلاع رسانی وارنا :  دبیر هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در استان گیلان فعالیت مؤسسه آموزش عالی آزاد ماهان و نمایندگی مرکز آموزش بازرگانی استان گیلان را با توجه به شرایط زیر غیرقانونی اعلام کرد.

دکتر مهرداد محمدی دبیر هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در استان گیلان گفت: محدوده فعالیت مؤسسه آموزش عالی آزاد ماهان استان تهران بوده و این مؤسسه مجاز به فعالیت در سایر استان های کشور نیست و برگزاری دوره های آموزشی تحت عنوان دکترای مدیریت کسب و کار(DBA) و کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار(MBA) و همچنین سایر فعالیت های آموزشی حضوری و غیر حضوری مؤسسه ماهان در استان گیلان غیر قانونی بوده و مدارک صادره فاقد اعتبارعلمی و استخدامی است.

دکتر محمدی همچنین گفت: برگزاری دوره آموزشی در نمایندگی مرکز آموزش بازرگانی استان گیلان وابسته به مؤسسه پژوهشها و مطالعات وزارت صنعت، معدن و تجارت در استان گیلان، تحت عنوان دکترای مدیریت کسب و کار- دیپلماسی تجاری، توسط «شرکت توسعه تجارت مدیران تعالی منطقه آزاد انزلی» با همکاری مؤسسه آموزش عالی آزاد کاوشگران فردای روشن نیز غیرقانونی است و گواهی های صادره از سوی این شرکت فاقد ارزش علمی و استخدامی است و اعتبار قانونی ندارد.

مدیر نظارت، ارزیابی و کنترل کیفیت دانشگاه گیلان در ادامه از شهروندان گیلانی و داوطلبان به ادامه تحصیل خواست قبل از ورود به دوره های آموزشی بالاتر از دوره متوسطه، از طریق سایت هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش عالی استان مستقر در دانشگاه گیلان، از اعتبار مراکز و مؤسسات آموزشی فعال در استان مطمئن شوند.