به گزارش پایگاه خبری وارنا  ؛ یونس رنجکش در دیدار با رئیس جدید اداره توزیع برق شهرستان آستارا افزود: این رضایتمندی باید در بستر رعایت قانون و ضوابط انجام و مدیران تدابیر لازم را در این زمینه داشته باشند.

وی اضافه کرد: هرچند که ممکن است به دلیل عدم آشنایی برخی با موازین  ومقررات  قانونی نارضایتی هایی از عدم تحقق درخواست هایشان از دستگاه های اجرایی داشته باشند اما مدیران باید با تدبیر ضمن اجرا و رعایت قانون و ضوابط مردم را نیز به درستی هدایت کنند.

وی یادآور شد: مردم هیچگاه از رعایت قانون ناراحت نیستند اما اگر روابط به جای ضابطه برای عده ای شرایط ویژه تولید کند نسبت به آن معترض بوده و دلگیر خواهند شد.

فرماندار آستارا با تاکید بر انتخاب مدیران بومی در آستارا ادامه داد: تلاش شده است به دلیل کارایی بیشتر در دستگاه های اجرایی از مدیران بومی آستارا در مسئولیت ها استفاده شود که تا کنون بخش قابل توجهی از دستگاه های اجرایی از مدیران بومی آستارا در این دو سال بهره مند  شده اند.

وی گفت: بومی گزینی نقش مهمی در اجرای سریع طرح ها خواهد داشت که امید داریم افراد  منتخب با تدبیر و مسئولیت های اجتماعی و سازمانی خود بتوانند خدمات بهتری به مردم شهرستان ارائه دهند.

در ادامه این دیدار فرماندار آستارا ضمن قدردانی از خدمات آقایی پور مدیر قبلی شرکت توزیع برق آستارا برای فرزین بهامین مدیر جدید آرزوی موفقیت کرد.