معاون توسعه مدیریت منطقه آزاد انزلی منصوب شد | انتصاب مشاورین ارشد سازمان

 

عیسی فرهادی طی احکامی جداگانه معاون توسعه مدیریت سازمان منطقه آزاد انزلی و مشاورین ارشد مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی را منصوب کرد. 

وارنا خبر /  عیسی فرهادی طی حکمی با قدردانی از زحمات مهدی نورسته در زمان تصدی معاونت توسعه مدیریت، میثم محمدنژاد را به عنوان معاون توسعه مدیریت سازمان منطقه آزاد انزلی منصوب کرد.

مدیرعامل منطقه آزاد انزلی همچنین طی احکامی جداگانه مهدی نورسته و حسین فیروزی را بعنوان مشاور ارشد مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی منصوب کرد.