به گزارش پایگاه خبری وارنا ؛ مسعود کاظمی شهردار لاهیجان بر اساس احکامی علیرضا نیک سیرت به عنوان مسئول امور فنی و شهر سازی ، امین قلی پور به عنوان سرپرست امور ساختمانی و محمد آرزومند به عنوان سرپرست امور نقشه برداری شهرداری لاهیجان منصوب شدند.

لازم بذکر است پیش از این علیرضا رفیع صداقت به عنوان مسئول امور فنی  و شهر سازی و نقشه برداری شهرداری مسئول فعالیت بود که بدلیل مرخصی چند ماهه از مسئولیت خود کنار رفت.