به گزارش شبستان، کیوان محمدی، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان در نشست پیگیری مصوبات سفر رئیس جمهوری در استانداری گیلان با اشاره به ۲۹ مصوبه سفر ریاست جمهوری به گیلان با اعتبار ۷۹۵ میلیارد تومان اظهار کرد: در سال ۹۴ حدود ۴۶۳ میلیارد تومان اعتبارمعادل ۵۸ درصد محقق شد.

محمدی ادامه داد: مجموع کل پرداختی‌های مصوبات سفر تاکنون ۲ هزار و ۲۱۲ میلیارد تومان است که دارای پیشرفت فیزیکی ۶۱۰۵ است.

وی تاکید کرد: تکمیل مصوبات سفر ریاست جمهوری نیازمند پنج هزار میلیارد تومان اعتبار است.

محمدی با اشاره به پیشرفت فیزیکی پروژه‌های مصوبات سفر گفت: چهار پروژه به طور کامل اجرا، چهار پروژه بالای ۹۵ درصد، چهار پروژه بین ۷۵ تا ۹۰ درصد، ۹ پروژه بین ۵۰ تا ۷۵ درصد، هشت پروژه بین ۲۵ تا ۵۰ و هفت پروژه هم کمتر از ۲۵ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.