به گزارش پایگاه خبری وارنا : عضو کمیسیون ماده صد شهرداری رشت گفت: توجه به آرای کمیسیون ماده صد به منظور جلوگیری از ساخت و سازهای غیر مجاز در رشت امری مهم و ضروری است.

فاطمه شیرزاد در حاشیه برگزاری کارگاه یک روزه اعضای کمیسیون های ماده صد شهرداری های استان گیلان که صبح امروز با حضور استاندار، رئیس کل دادگستری گیلان و دو تن از قضات دیوان عدالت اداری در سالن الغدیر استانداری گیلان برگزار شد اظهار کرد: به زودی شاهد فعالیت پلیس ساختمان در شهر رشت به منظور جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز و با هدف اجرای بهتر قوانین و مقررات معماری و شهرسازی خواهیم بود.

وی با تاکید بر اینکه اجرای مصوبات آرای ماده صد از سوی شهرداری امری ضروری است افزود: متاسفانه در حال حاضر شاهد افزایش پرونده های ماده صد در رشت بوده و امیدواریم با نظارت بیشتر شهرداران و حوزه فنی و اجرائیات گام موثری در راستای کاهش تخلفات این حوزه برداریم.

شیرزاد یکی از مصادیق حقوق شهروندی را رسیدگی به موقع به پرونده های کمیسیون ماده صد دانست و گفت: توجه به اجرای قانون در بررسی و صدور حکم پرونده های کمیسیون ماده صد امری ضروری و الزامی است.
وی با ابراز نگرانی از افزایش حاشیه نشینی در شهر رشت تصریح کرد: عدم رعایت اصول شهرسازی و موازین فنی و بهداشتی، اضافه بنا، تجاوز به معابر شهری، تغییر کاربری غیرمجاز ، عدم توجه به احداث پارکینگ و … از جمله مواردی است که به علت انجام ساخت و سازهای غیر مجاز اتفاق می افتد.
عضو کمیسیون ماده صد شهرداری رشت با اشاره به رعایت حقوق همسایگان در ساخت و سازها توسط سازندگان بنا افزود: بررسی ساخت و سازها در دستگاه های دولتی از جهت میزان تخلفات و احترام به قانون قابل بررسی بوده و یقینا به این مهم توجه خواهیم داشت.
وی با بیان اینکه نگاه قانون به پرونده های ساخت و ساز مردمی و دستگاه های دولتی باید یکسان باشد بیان کرد: قانون برای همه فصل الخطاب بوده و شهرداری موظف به برخورد با سازندگان متخلف است.
عضو کمیسیون ماده صد شهرداری رشت افزود:شهرداران موظف به تکمیل مستندات پرونده های ماده صد به منظور سرعت بخشیدن به مراحل رسیدگی این پرونده ها هستند.
شیرزاد به کاهش پرونده های تخلف ساختمانی با توجه به اِعمال قانون اشاره کرد و گفت: شهرداری ها وظیفه برخورد با سازندگان متخلف را داشته و امیدواریم با توجه بیشتر به چنین مباحثی از گسترش حاشیه نشینی و عواقب متعاقب آن در شهر جلوگیری شود.