وی افزود: ظهور خوشه نیز در شالیزارهای  این شهرستان به صورت موردی گزارش شده است و امیدواریم امسال را بدون بحران آب پشت سر بگذرانیم.

نقدی خاطر نشان کرد: ۹۰ درصد رقم کشت شده در شالیزارهای تالش از نوع هاشمی است و مابقی برنج ارقام پرمحصول نظیر شیرودی و فجر است که امسال به دلیل کاهش قیمت برنج پر محصول نسبت به سال گذشته، ده هزار تن روی دست کشاورزان باقی مانده است و به همین دلیل امسال کشاورزان کمتری به کشت آن رغبت داشتند.

وی با بیان اینکه  شهرستان تالش ۱۶ هزار هکتار اراضی شالیزاری دارد که به طور میانگین ۵۵ هزار تن برنج سفید در آن تولید می شود، ادامه داد: در حال حاضر کشاورزان منتظر اقدام دولت برای خرید برنج تضمینی هستند تا بیش از این متضرر نشوند.

نقدی گفت: سال گذشته با افزایش قیمت کود و هزینه های کارگری هزینه تمام شده تولید برنج نیز افزایش یافته بود و با فروش نرفتن بخشی از محصول، هزینه انبارداری نیز بر قیمت تمام شده تولید برنج کشاورزان تالش افزوده است.

وی خاطر نشان کرد: علاوه بر هزینه هایی که کشاورز متحمل می شود هزینه های دیگری نظیر کمک اعضای خانواده کشاورز در کاشت، داشت و برداشت برنج در نظر گرفته نمی شود که اگر این هزینه ها هم لحاظ شود، با ادامه فروش نرفتن برنج، تولید این محصول، سود چندانی را نصیب کشاورزان نخواهد کرد.